Geschiedenis van stad en vesting
 
De geschiedenis van de stad Naarden gaat terug tot de regeerperiode van Keizer Otto I (936 - 968). Vermoedelijk kreeg de stad, toen 'Naruthi' geheten, omstreeks 1300 stadsrechten van graaf Floris V. Marktrechten had de stad echter al veel eerder mogen ontvangen.
Naarden lag toen niet op de plek waar het nu ligt. Doordat het oprukkende water van de steeds wilder wordende Zuiderzee het plaatsje steeds meer bedreigde, had men besloten de stad, nadat deze was verwoest tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, op een veiligere plek te herbouwen. Deze plek is een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug en is tevens de enige plek waar men van het oosten van het land naar de belangrijke steden van het graafschap Holland kon reizen. Ten zuiden lagen uitgestrekte veenmoerassen en ten noorden de Zuiderzee.
Het huidige Naarden is gesticht in 1350. Het oorspronkelijke stratenpatroon is in zijn geheel bewaard gebleven.
© munstermedia.nl Cafe demmers - Martkstraat 52 - 1411EB Naarden-vesting - Telefoon : 06 - 25 51 64 08